Recent Posts

More Posts

De positieve effecten van vakbonden op veiligheid en gezondheid op het werk kunnen we goed kunnen gebruiken tijdens een pandemie.

Uitzendwerk versterkt ongelijkheden op de arbeidsmarkt en collectieve inspraak via vakbonden kan dat tegengaan.

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide …

De middenstand regeert het land, zolang ze kiest voor maatregelen waarmee de rijken het eens zijn.

De overdreven aandacht voor platformeconomie en robotisering in de arbeidsmarkt leidt vooral af van tanende werknemersmacht.

Recent & Upcoming Talks

More Talks

Het wie, wat en waarom van een Ondernemingsraad, CPBW en vakbondsafvaardiging.

Hoe begrijpen we best de relatie tussen werknemersinspraak en arbeidskwaliteit op het werk?

Welke theorieën geven het domein van arbeidsverhoudingen vorm (en waarom is dat relevant voor arbeidspsychologen)?

Wat is de impact van werknemersinspraak, werkgeverssteun, en de preventieadviseur op psychosociale risico’s?

Robots are not coming for all our jobs. But which structural trends do policy makers need to take into account?

Recent Publications

We discuss the quality of work for Belgium agency workers, based on a matched large-scale survey of both agency and non-agency workers.

Contact