Recent Posts

More Posts

De positieve effecten van vakbonden op veiligheid en gezondheid op het werk kunnen we goed kunnen gebruiken tijdens een pandemie.

Uitzendwerk versterkt ongelijkheden op de arbeidsmarkt en collectieve inspraak via vakbonden kan dat tegengaan.

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide …

De middenstand regeert het land, zolang ze kiest voor maatregelen waarmee de rijken het eens zijn.

De overdreven aandacht voor platformeconomie en robotisering in de arbeidsmarkt leidt vooral af van tanende werknemersmacht.

Recent & Upcoming Talks

More Talks

Robots are not coming for all our jobs. But which structural trends do policy makers need to take into account?

Collective employee voice is under pressure, hurting democracy.

Wat is de impact van werknemersinspraak, werkgeverssteun, en de preventieadviseur op psychosociale risico’s?

Ever wanted an interactive map of railways and census-data of 1851 England? Now you can.

Hoeveel inspraak willen werknemers op hun werk, hoeveel hebben ze, en wat zijn de gevolgen van het verschil daartussen?

Waarom militeren vrouwen minder voor de vakbond, en wat er aan te doen?

Recent Publications

We discuss the quality of work for Belgium agency workers, based on a matched survey of both agency and non-agency workers (N = 6.088).

Contact