Recent Posts

More Posts

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide …

De middenstand regeert het land, zolang ze kiest voor maatregelen waarmee de rijken het eens zijn.

De overdreven aandacht voor platformeconomie en robotisering in de arbeidsmarkt leidt vooral af van tanende werknemersmacht.

Pleidooi voor erkenning van de antagonistische relaties weggestop achter de depolitiserende term ‘de middenklasse’.

Interactively visualising 19th century proletarian housing in Leuven, the R tidyverse-way.

Recent & Upcoming Talks

More Talks

Wat is de impact van werknemersinspraak, werkgeverssteun, en de preventieadviseur op psychosociale risico’s?

Ever wanted an interactive map of railways and census-data of 1851 England? Now you can.

Hoeveel inspraak willen werknemers op hun werk, hoeveel hebben ze, en wat zijn de gevolgen van het verschil daartussen?

Kan HR mee bijdragen aan een constructief verloop van sociale verkiezingen?

What motivates or discourages employees to take up company-level union roles?

Impact on workers of e-commerce and self-checkout: truly disruptive or part of a long-running trend?

Contact