labor market

What is a labor market? Sociological and theoretical approaches

We present, discuss and compare four different theoretical approaches to the idea of a labor market, with a focus on how sociological approaches differ from mainstream economic treatment of labor markets and their issues. Topics discussed include …

De spookeffecten van lager minimumloon: dereguleren voor het goede doel?

Verlagen minimumloon jongeren gaat lijnrecht in tegen recente studies en beleidsaanbevelingen.

'Uiteindelijk betalen we allemaal de prijs voor een sector met meer flexi-jobs'

Prik doorheen drie mythes rond flexijobs, en je ziet de kostprijs voor werknemer, onderneming én samenleving.