social elections

Inspraak: van Dorpstraat naar werkvloer

Recent onderzoek toont dat werknemers qua inspraak vooral op hun kin moeten kloppen.