social dialogue

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in …

Linking Social Dialogue and the Sustainable Development Goals: Social Dialogue as a Governance Instrument

In this ILO – ITUC Issues Paper we draw on development and labour relations literature to set out an initial framework for the consideration and assessment of how social dialogue can contribute to sustainable development. We start from the …

Moeten vakbondsvertegenwoordigers minder bescherming krijgen?

Survey's wijzen er op dat Belgische werknemersvertegenwoordigers zeker niet ‘overbeschermd’ zijn.