elites

Interview 'Het gaat nog steeds over arbeid versus kapitaal'

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide flexibiliseringspleidooien.

'Vakbonden en middenveld moeten politiek niet enkel overlaten aan de politici'

De middenstand regeert het land, zolang ze kiest voor maatregelen waarmee de rijken het eens zijn.