employee voice

Werknemersinspraak als dimensie van arbeidskwaliteit

In deze les kijken we op basis van recent onderzoek naar werknemersinspraak als een inherent deel van arbeidskwaliteit.

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in …

Beter coronabeleid met de vakbond aan tafel

De positieve effecten van vakbonden op veiligheid en gezondheid op het werk kunnen we goed kunnen gebruiken tijdens een pandemie.

De stem van de uitzendwerker

Uitzendwerk versterkt ongelijkheden op de arbeidsmarkt en collectieve inspraak via vakbonden kan dat tegengaan.

De arbeidskwaliteit van uitzendwerk

This report discusses the quality of work of temporary agency workers in Belgium, based on a large (N = 6.088) and matched survey of both agency and non-agency workers. As a follow-up to the previous, more general descriptive HIVA – KU Leuven report …

Worker participation and democracy in the workplace

Keeping a comparative EU-perspective, this presentation will focus on employee voice on the organisational level as a form of economic democracy: how much is there, (what does research tells us) on why it is beneficial, which structural trends are …

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in …

De inspraakkloof op werk en haar gevolgen

In deze les gaan we in op cijfers, recent onderzoek, en discussies over de inspraakkloof op werk: hoeveel inspraak willen werkenemers, en hoeveel inspraak hebben ze effectief? We beginnen met een bespreking van de verschillende dimensies van …

Interview 'Het gaat nog steeds over arbeid versus kapitaal'

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide flexibiliseringspleidooien.

(De)motivatie en verwachtingen kandidaten sociale verkiezingen: waar ligt een rol voor HR?

De vierjaarlijkse sociale verkiezingen van personeelsvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn in België de scharnierpunten in het sociaal overleg op bedrijfs- en organisatieniveau. Het …