Posts

De positieve effecten van vakbonden op veiligheid en gezondheid op het werk kunnen we goed kunnen gebruiken tijdens een pandemie.

Uitzendwerk versterkt ongelijkheden op de arbeidsmarkt en collectieve inspraak via vakbonden kan dat tegengaan.

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide …

De middenstand regeert het land, zolang ze kiest voor maatregelen waarmee de rijken het eens zijn.

De overdreven aandacht voor platformeconomie en robotisering in de arbeidsmarkt leidt vooral af van tanende werknemersmacht.

Pleidooi voor erkenning van de antagonistische relaties weggestop achter de depolitiserende term ‘de middenklasse’.

Interactively visualising 19th century proletarian housing in Leuven, the R tidyverse-way.

Amazon-warenhuiswerkers, Bpost-postbodes, Carrefour-kassiersters, en platform-economie koeriers: samen onder druk.

Recent onderzoek toont dat werknemers qua inspraak vooral op hun kin moeten kloppen.

De blinde vlek van een partijpolitiek gericht op de middenklasse.