labor relations

Sociaal overleg in België op ondernemingsniveau

In deze les gaan we in om de regelgeving, de structuur en de dynamiek van het sociaal overleg op ondernemingsniveau in België. We bespreken de voornaamste organen -- Ondernemingsraaad, CPBW en vakbondsafvaardiging -- evenals het proces van sociale …

Theorieën van arbeidsverhoudingen en de structuur van sociaal overleg

Na een inleiding over de relevatie van een dieper begrip over het domein arbeidsverhoudingen gaan we in deze les in op de voornaamste intellectuele tradities en theoretische benaderingen die het domein van arbeidsverhoudingen ('employment relations') …

Werknemersinspraak als dimensie van arbeidskwaliteit

In deze les kijken we op basis van recent onderzoek naar werknemersinspraak als een inherent deel van arbeidskwaliteit.

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in …

Beter coronabeleid met de vakbond aan tafel

De positieve effecten van vakbonden op veiligheid en gezondheid op het werk kunnen we goed kunnen gebruiken tijdens een pandemie.

Digitalisation and work: from hype to policy challenges

There has been an unending stream of reports, discussions, and opinion pieces on the impact of digitalisation on work. Robotisation and job loss, platform work and precarity, ICT-use and skills mismatches, etc. In this intervention we discuss how …

Worker participation and democracy in the workplace

Keeping a comparative EU-perspective, this presentation will focus on employee voice on the organisational level as a form of economic democracy: how much is there, (what does research tells us) on why it is beneficial, which structural trends are …

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in …

De inspraakkloof op werk en haar gevolgen

In deze les gaan we in op cijfers, recent onderzoek, en discussies over de inspraakkloof op werk: hoeveel inspraak willen werkenemers, en hoeveel inspraak hebben ze effectief? We beginnen met een bespreking van de verschillende dimensies van …

Interview 'Het gaat nog steeds over arbeid versus kapitaal'

Interview over machtsongelijkheid en sociale dialoog in 🇧🇪, platformeconomie in breder perspectief, en grijsgedraaide flexibiliseringspleidooien.