quality of work

Werknemersinspraak als dimensie van arbeidskwaliteit

In deze les kijken we op basis van recent onderzoek naar werknemersinspraak als een inherent deel van arbeidskwaliteit.

Beter coronabeleid met de vakbond aan tafel

De positieve effecten van vakbonden op veiligheid en gezondheid op het werk kunnen we goed kunnen gebruiken tijdens een pandemie.

De stem van de uitzendwerker

Uitzendwerk versterkt ongelijkheden op de arbeidsmarkt en collectieve inspraak via vakbonden kan dat tegengaan.

De arbeidskwaliteit van uitzendwerk

This report discusses the quality of work of temporary agency workers in Belgium, based on a large (N = 6.088) and matched survey of both agency and non-agency workers. As a follow-up to the previous, more general descriptive HIVA – KU Leuven report …