De inspraakkloof op werk en haar gevolgen

De inspraakkloof op werk en haar gevolgen

Abstract

In deze les gaan we in op cijfers, recent onderzoek, en discussies over de inspraakkloof op werk: hoeveel inspraak willen werkenemers, en hoeveel inspraak hebben ze effectief? We beginnen met een bespreking van de verschillende dimensies van werknemersinspraak en economische democratie, met extra aandacht voor de verschillen tussen directe en representatieve inspraakvormen. De inspraakkloof illusteren we vervolgens voor de VS, Europa en België op basis van beschikbare enquêtegegevens en administratieve gegevens over de sociale verkiezingen. Vervolgens bespreken we een aantal gevolgen voor werknemers, organisaties en de samenleving van (een tekort aan) inspraak op het werk. We kaderen de uitdagingen voor indirecte, syndicale werknemersinspraak binnen drie trends: de daling van structurele werknemersmacht, de groei van het unitair managementdenken, en het verlies van inspraak doorheen de toename van werknemers in de ‘flexibele schil’ van organisaties. Tenslotte eindigen we met een aantal (geïllusteerde) discussiestellingen rond werknemersinspraak, economische democratie, en syndicale strategië in België.

Date
Location
Antwerp, Belgium
Avatar
Maarten Hermans
Senior research associate