labor relations

(De)motivatie en verwachtingen kandidaten sociale verkiezingen: waar ligt een rol voor HR?

De vierjaarlijkse sociale verkiezingen van personeelsvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn in België de scharnierpunten in het sociaal overleg op bedrijfs- en organisatieniveau. Het …

'Disruptieve innovatie' als afleidingstruc

De overdreven aandacht voor platformeconomie en robotisering in de arbeidsmarkt leidt vooral af van tanende werknemersmacht.

De inspraakkloof op werk en haar gevolgen

In deze les gaan we in op cijfers, recent onderzoek, en discussies over de inspraakkloof op werk: hoeveel inspraak willen werkenemers, en hoeveel inspraak hebben ze effectief? We beginnen met een bespreking van de verschillende dimensies van …

Roots, reason and resistance: diverging motives and tensions when standing for employee representative elections

In the four-annual Belgian social elections 1.7 million employees elect approximately 65.000 of their colleagues in their enterprise or organization to a formal position as employee representative. Through their role and position in Work Councils, …

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in …

Digitalization in the Belgian retail sector: tensions, discourses, and trade union strategy

Similar to most West-European countries, the retailsector in Belgium forms a sizable segment of the labor market, characterized by challenges for labor quality and trade union work. This sector, with a relatively large share of precarious employment …

Waar zit de werknemersmacht in koopjestijden?

Amazon-warenhuiswerkers, Bpost-postbodes, Carrefour-kassiersters, en platform-economie koeriers: samen onder druk.

19th century Leuven: industrialisation, social class-dynamics, and architecture

The industrialization of Leuven in the 19th century was accompanied by rising tensions between social classes. The results of these tensions are still visible in Leuven throughout its architecture and spatial structure, as well as the still-existing …

What is a labor market? Sociological and theoretical approaches

We present, discuss and compare four different theoretical approaches to the idea of a labor market, with a focus on how sociological approaches differ from mainstream economic treatment of labor markets and their issues. Topics discussed include …

Inspraak: van Dorpstraat naar werkvloer

Recent onderzoek toont dat werknemers qua inspraak vooral op hun kin moeten kloppen.