De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

De rol van de vakbond en overlegorganen in organisaties

Abstract

In deze les gaan we in op de voornaamste aspecten van het sociale dialoog-systeem op ondernemingsniveau vanuit het perspectief van de preventieadviseur. Het eerste deel schetst de historisch-insitutionele context van het sociale dialoog-systeem in België, en de vertaling hiervan in domein van welzijn op het werk. Het tweede, meest omvangrijke deel gaat in op de formele werking van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de voornaamste procedures waarbij het CPBW en de preventieadviseur samen in betrokken zijn. In deel drie illustreren we aan de hand van recent Europees onderzoek en Belgische enquêtes rond welzijn op het werk de achtergrond, imbedding, en beoordeling van de verschillende spelers op ondernemingsniveau, met bijzondere aandacht voor surveygegevens over vakbondsafgevaardigden. We sluiten af in deel vier met onderzoeksbevindingen over hoe de driewegs-interactie op ondernemingsniveau tussen werknemersinspraak, werkgevershouding, en preventieadviseur, samen effect heeft op de aanwezigheid en effectiviteit van preventiebeleid rond psychosociale risico’s, evenals bepaalde dilemma’s en spanningen in deze interactie.

Date
Location
Brussels, Belgium
Avatar
Maarten Hermans
Senior research associate