(De)motivatie en verwachtingen kandidaten sociale verkiezingen: waar ligt een rol voor HR?

(De)motivatie en verwachtingen kandidaten sociale verkiezingen: waar ligt een rol voor HR?

Abstract

De vierjaarlijkse sociale verkiezingen van personeelsvertegenwoordigers in de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk zijn in België de scharnierpunten in het sociaal overleg op bedrijfs- en organisatieniveau. Het bestaande sociaal klimaat en HR-werking bepaalt mee het goed verloop, de uitkomsten, en de opvolging, en de verkiezing beïnvloedt op haar beurt verder dit klimaat en HR-werking. Het is dan ook relevant voor diegenen die met HR-beleid op organisatieniveau bezig zijn, om een goed begrip te hebben van wat werknemers (de)motiveert om te kandideren, hoe ze het proces en verloop van de verkiezingen beoordelen, en wat hun verwachtingen zijn als verkozenen. Op basis van de analyses van een grootschalige periodieke enquête onder ACV-verkozenen, presenteren we in dit seminarie hierover cijfermaterial voor België.

Date
Location
Dilbeek, België
Avatar
Maarten Hermans
Senior research associate