Mediaconcentratie in Vlaanderen: waar zitten SBS en De Vijver?

Posted on Sun 23 January 2011 • Tagged with network, visualisation

Visualisatie van de benepen eigendomskaart van het Vlaams medialandschap

Continue reading

Visualisation of BEL20 interlocking directorates

Posted on Thu 30 December 2010 • Tagged with network, visualisation, directorates, elite, open-data

A glimps at the Belgian corporate power structure, courtesy of Freebase open data.

Continue reading

Vlaams separatisme: een verkennende netwerkanalyse

Posted on Sun 01 August 2010 • Tagged with network, visualisation, elite, nationalism

Valkeniers als netwerker en de vlaams-nationalistische wortels van het VIVES-instituut.

Continue reading